Twitter
What happened when you were down under

In een trits brieven geeft @Rekenkamer aandachtspunten mee aan @2eKamertweets over ontwerpbegrotingen voor 2021 van diverse ministers. https://t.co/ikqzFcg5Xy

De Algemene Rekenkamer voert een onderzoek uit naar de Operatie inzicht in Kwaliteit. Deze is onder andere van belang om @2eKamertweets meer mogelijkheden te geven om te controleren op doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid: https://t.co/UZkpAGZD4f

Aandachtspunten bij de begrotingen @Financien en @MinBZK voor 2021. Brieven voor @2eKamertweets van @Rekenkamer https://t.co/7kkSKDvct8

De @rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de capaciteit om mensen te testen op het nieuwe coronavirus in de periode tot 1 juni. U kunt het rapport hier vinden: https://t.co/UfYMTKe9tY #corona

Bij nieuwe ronde NOW-regeling #coronacrisis stelt de @Rekenkamer: controleer subsidieaanvragen ook vooraf om misbruik tegen te gaan #steunpakket #coronamaatregelen : https://t.co/LOrBhlMgpz

Load More...